Medisinsk forbruksmateriell som refunderes på blå resept


Leger kan forskrive medisiner og utstyr på blå resept til personer som har en kronisk sykdom / tilstand som krever langvarig behandling. Statens legemiddelverk vurderer det som kan gis på blå resept og hva må være oppfylt for at pasienter skal få disse utstyr på blå resept.

Last ned NordiCare Produktguide Helfo (pdf)

Les mer

Medisinsk forbruksmateriell som refunderes på blå resept


Leger kan forskrive medisiner og utstyr på blå resept til personer som har en kronisk sykdom / tilstand som krever langvarig behandling. Statens legemiddelverk vurderer det som kan gis på blå resept og hva må være oppfylt for at pasienter skal få disse medisinene på blå resept. Leger skal som hovedregel forskrive medisinsk forbruksmateriell på høyeste nivå, for eksempel ”505 Forbruksmateriell ved stomi”. Helfo krever imidlertid at du gjør en særskilt vurdering av pasientens behov for visse typer medisinsk forbruksmateriell.

Forbruksmateriell utlevert på en blå resept
505 forbruksmateriell ved stomi
Forbruksmateriell som må forskrives spesielt
5050901 Belter til kompresjon til stomiopererte m/parastomalt brokk

I praksis betyr dette at du i noen tilfeller skal forskrive flere e-resepter for samme diagnose ved rekvirering av medisinsk forbruksmateriell etter produkt- og prislisten. Et eksempel kan være én resept for «505 Forbruksmateriell ved stomi» og én resept for «5050902 Hudfilm». Les mer om forskrivning på www.helfo.no.

Last ned NordiCare Produktguide Helfo (pdf)

Search engine powered by ElasticSuite