Nyheter

 1. Blå Resept

  Når legen forskriver forhåndsgodkjent medisin eller medisinsk forbruksmateriell, trenger du som er pasient normalt bare å betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester.

   

  Legen kan forskrive medisinsk forbruksmateriell direkte på blå resept for enkelte tilstander. Dette gjelder for eksempel hoftebeskyttere og nødvendige produkter til personer som har stomi.

   

  Du må ha gyldig blå resept for å få utlevert produkter fra apoteket eller bandasjist. Apoteket eller bandasjisten kan hjelpe deg med å finne riktig produkt, og gi deg veiledning i riktig bruk av produktene. Du betaler bare egenandel når medisinsk forbruksmateriell utleveres på blå resept. Denne teller med i ditt grunnlag for frikort for helsetjenester. Har du fått frikort, eller er barn under 16 år eller minstepensjonist, slipper du å betale.

   

  Noen av stomibeltene våre kan forskrives av legen din og fås som medisinsk utstyr på en blå resept. For å finne ut mer om NordiCares produktspekter og forbruksmateriell ved stomi eller belter til kompresjon, kontakt din stomisykepleier eller les mer her: NordiCare Produktguide Helfo (pdf). Les mer om refusjon av utgifter til medisinsk forbruksmateriell på blå resept her.

  Les mer
 2. Information om covid-19 och eventuell påverkan på NordiCares verksamhet

  Situationen med utbrottet av covid-19 påverkar verksamheter och produktion över hela världen. Fortfarande är de fullskaliga effekterna av spridningen svåra att förutse. Utifrån den bild nulägesrapporterna ger ser NordiCare en begränsad påverkan på vår produktion och möjlighet att uppfylla leveransplikt gentemot våra kunder. För ett fåtal produkter kan ersättningsprodukter komma i fråga, det rör sig i så fall om produkter som kan uppfylla samma funktion som den ursprungligt valda produkten, men som kan vara av annan design och/eller erbjudas till annat pris. För kunder som påverkas kommer NordiCare ta kontakt och på individuell basis hitta en lösning utifrån kundens behov och given situation i åtanke.  På längre sikt och beroende på utvecklingen av situationen och spridningen av covid-19 kan bedömningen komma att se annorlunda ut. NordiCare bevakar och analyserar situationen kontinuerligt och återkommer med uppdaterad information för det fall status skulle förändras. För ytterligare frågor vänligen kontakta din kontaktperson eller vårt order/lagerteam på +46 42 35 22 20 eller info@nordicare.se 

  Les mer
 3. Helena Peters och NordiCare får pris

  Helena Peters vd för NordiCare Ortopedi & Rehab, fick under måndagskvällen ta emot utmärkelsen ”Bästa internationella tillväxt”
  Les mer