Med alderen øker risikoen for å falle og få hoftebrudd. Risikoen er enda større dersom du allerede har osteoporose (beinskjørhet) eller har hatt hjerneslag. Hvert år faller cirka 18 000 eldre og slår seg så hardt at de får hoftebrudd. Gjennomsnittsalderen er 82 år og to tredjedeler er kvinner. Et hoftebrudd innebærer ofte smerter og hevelser og problemer med å gå og bevege seg, men fører dessverre ofte til mer alvorlige komplikasjoner.

 

 

Et hoftebrudd kan endre livet dramatisk. Det som kan starte som et uskyldig fall kan føre til operasjon, sykehusinnleggelse, langvarig rehabilitering, funksjonsbegrensninger som nedsatt gå-evne og frykt for å falle igjen. Mange rammede blir helt avhengig av hjelp fra andre, og hoftebrudd er dermed den vanligste årsaken til at man blir tvunget til å flytte til en eller annen form for sykehjem. En stor andel, nesten én av ti, dør som følge av en fallskade. Faktum er at tre ganger så mange svensker dør av fallskader enn av trafikkulykker. I Sverige ser man at 21 % av pasientene mister evnen til å gå alene utendørs og 13 % mister evnen til å gå helt. 3 % dør under behandling og 38 % dør innen 2 år.

 

Et aktivt liv

 

Å kunne ha et aktivt liv ut fra sine forutsetninger har store positive effekter på helse og velvære. Den største effekten for god helse er fysisk aktivitet da det bidrar til å styrke skjelettet. Det er mange andre fordeler med å holde seg fysisk aktiv. Muskelstyrke, balanse, gange, reaksjon og oksygenopptak kan forbedres eller opprettholdes, noe som øker muligheten for et aktivt liv med høy livskvalitet.

 

En sak kan endre mye. Et hoftebrudd, som er den mest alvorlige og en svært vanlig sekundærskade, kan føre til at evnen til å gå forverres drastisk. Mange eldre synes det er vanskelig å komme tilbake til egen bolig og livet utvikler seg i en retning vi kanskje ikke ønsker oss. En studie om eldre mennesker og hvorfor de faller, publisert i The Lancet, viser at eldre faller selv etter at fallforebyggende tiltak er iverksatt. De fleste, 41 %, falt når de kom i ubalanse enten etter å ha beveget seg på glatt underlag, reist og satt seg eller stående stille. Forskningen viser at det er nesten umulig å forhindre alle fall, selv om man for eksempel fjerner terskler og tepper. Det er derfor det er så viktig å dempe virkningen av fallet og å handle før det er for sent. Det er med andre ord viktig at tilpasning av miljøet aldri må være det eneste tiltaket for å forhindre fallulykker. Ettersom eldre ofte faller når de går på et flatt underlag og uten påvirkning av ytre faktorer, er hoftebeskyttelsesbukser det eneste tiltaket som umiddelbart reduserer risikoen for brudd.

 

Les flere artikler om SafeHip hoftebeskyttelsesbukser