Når legen forskriver forhåndsgodkjent medisin eller medisinsk forbruksmateriell, trenger du som er pasient normalt bare å betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for helsetjenester.

 

Legen kan forskrive medisinsk forbruksmateriell direkte på blå resept for enkelte tilstander. Dette gjelder for eksempel hoftebeskyttere og nødvendige produkter til personer som har stomi.

 

Du må ha gyldig blå resept for å få utlevert produkter fra apoteket eller bandasjist. Apoteket eller bandasjisten kan hjelpe deg med å finne riktig produkt, og gi deg veiledning i riktig bruk av produktene. Du betaler bare egenandel når medisinsk forbruksmateriell utleveres på blå resept. Denne teller med i ditt grunnlag for frikort for helsetjenester. Har du fått frikort, eller er barn under 16 år eller minstepensjonist, slipper du å betale.

 

Noen av stomibeltene våre kan forskrives av legen din og fås som medisinsk utstyr på en blå resept. For å finne ut mer om NordiCares produktspekter og forbruksmateriell ved stomi eller belter til kompresjon, kontakt din stomisykepleier eller les mer her: NordiCare Produktguide Helfo (pdf). Les mer om refusjon av utgifter til medisinsk forbruksmateriell på blå resept her.